قوانین وب رونیا

قوانین وب رونیا:
در صورت عدم رضایت از سرویس فقط یک هفته مهلت دارید تا تقاضای خود را برای پشتیبانی ارسال کنید و ما 80 درصد مبلغ دریافت شده را به شما پس می دهیم.
اگر سایت شما مخالف با قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد در ابتدا اخطار دریافت میکنید و در صورت عدم اصلاح سرویس شما بدون هیچگونه چون و چرا قطع خواهد شد.
برای دریافت پاسخ از پشتیبانی باید بین 1 دقیقه تا 24 ساعت صبر کنید.
اگر در پرداخت صورت حساب دیکرد داشته باشید مشمول جریمه خواهید شد
ما قبل از ارایه سرویس کلیه اطلاعات لازم را از شما دریافت می کنیم و مسئولیت سرویس تماما بر عهده مشتری خواهد بود

صاحب امتیاز و مدیر سایت: حسین عازم نائی

تلفن تماس : 09105724056  
تلفن تماس : 05155226634  
WebRonya@WebRonya.ir : ایمیل  
@HosseinAzem : تلگرام  
بخش مرکزی ، شهر کاشمر، 15 خرداد ، کوچه قائم 12(15خرداد 3/3) ، کوچه 15خرداد 1 ، پلاک 23.1 ، طبقه همکف - (مراجعه حضوری با هماهنگی قبلی)