کارت خرید
کارت خرید
مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
فروشگاه معمولی - هاست رایگان: تا یکسال
دامنه آی آر رایگان: یک سال
پشتیبانی: تا شش ماه
قالب معمولی:
اپلیکیشن اندروید ندارد:
تحویل در کم تر از 48 ساعت:

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
250,000تومان به صورت یک بار
فروشگاه نیمه حرفه ای - هاست رایگان: تا یکسال
دامنه آی آر رایگان:تا پنج سال
پشتیبانی: تا یک سال
قالب حرفه ای:
اپلیکیشن اندروید ندارد:
تحویل در کم تر از 48 ساعت:

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
350,000تومان به صورت یک بار
فروشگاه حرفه ای - هاست رایگان: تا یکسال
دامنه آی آر رایگان: پنج سال
پشتیبانی: تا یک سال
قالب کاملا اختصاصی:
اپلیکیشن اندروید ندارد:
تحویل در کم تر از 7 روز:

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
770,000تومان به صورت یک بار
فروشگاه فوق حرفه ای - هاست رایگان: تا یکسال
دامنه آی آر رایگان: پنج سال
پشتیبانی: تا یک سال
قالب کاملا اختصاصی:
اپلیکیشن اندروید دارد:
تحویل در کم تر از 7 روز:

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
995,000تومان به صورت یک بار
نماد اعتماد