کارت خرید
کارت خرید
مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
پلن A - پورت 1Gb/s Full Duplex:
CPU 2Core 2*3.4 GHz Unlimited:
هارد 15 گیگ SSD Nvme:
حافظه رم 1024MB DDR4:
پهنای باند نامحدود:
1 عدد ایپی اختصاصی ( قابل ارتقا تا 3 عدد ):
مکان / دیتاسنتر Hetzner/ آلمان:
تضمین کیفیت سرویس ها:
تضمین آپتایم 99.9%:

پلن B - پورت 1Gb/s Full Duplex:
CPU 2Core 2*3.4 GHz Unlimited:
هارد 20 گیگ SSD Nvme:
حافظه رم 2048MB DDR4:
پهنای باند نامحدود:
1 عدد ایپی اختصاصی ( قابل ارتقا تا 3 عدد ):
مکان / دیتاسنتر Hetzner/ آلمان:
تضمین کیفیت سرویس ها:
تضمین آپتایم 99.9%:

پلن C - پورت 1Gb/s Full Duplex:
CPU 2Core 2*3.4 GHz Unlimited:
هارد 25 گیگ SSD Nvme:
حافظه رم 3072MB DDR4:
پهنای باند نامحدود:
1 عدد ایپی اختصاصی ( قابل ارتقا تا 3 عدد ):
مکان / دیتاسنتر Hetzner/ آلمان:
تضمین کیفیت سرویس ها:
تضمین آپتایم 99.9%:

پلن D - پورت 1Gb/s Full Duplex:
CPU 2Core 2*3.4 GHz Unlimited:
هارد 35 گیگ SSD Nvme:
حافظه رم 4096MB DDR4:
پهنای باند نامحدود:
1 عدد ایپی اختصاصی ( قابل ارتقا تا 3 عدد ):
مکان / دیتاسنتر Hetzner/ آلمان:
تضمین کیفیت سرویس ها:
تضمین آپتایم 99.9%:

نماد اعتماد