کارت خرید
کارت خرید
مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
مقدماتی - مقدار فضا 80 مگابایت SSD:
ssl رایگان:
نصب رایگان وردپرس در صورت درخواست:
پهنای باند ماهانه صد گیگ:
پارک دامین و ادون دامین 2 عدد:
مکان/دیتاسنتر آلمان / Hetzner:
بک آپ هفتگی(سه بار در هفته) / ماهانه:
سرور لایت اسپید:
Cpanel اخرین نسخه:
آپتایم ۹۹.۹۹%:
eXploit Scannerآنتی شلر و اسکنر قدرتمند:
دارای فایروال و آنتی دیداس:

معمولی - مقدار فضا 200 مگابایت SSD:
ssl رایگان:
نصب رایگان وردپرس در صورت درخواست:
پهنای باند ماهانه صد گیگ:
پارک دامین و ادون دامین 2 عدد:
مکان/دیتاسنتر آلمان / Hetzner:
بک آپ هفتگی(سه بار در هفته) / ماهانه:
سرور لایت اسپید:
Cpanel اخرین نسخه:
آپتایم ۹۹.۹۹%:
eXploit Scannerآنتی شلر و اسکنر قدرتمند:
دارای فایروال و آنتی دیداس:

حرفه ای - مقدار فضا 800 مگابایت SSD:
ssl رایگان:
نصب رایگان وردپرس در صورت درخواست:
پهنای باند ماهانه 200 گیگ:
پارک دامین و ادون دامین 3 عدد:
مکان/دیتاسنتر آلمان / Hetzner:
بک آپ هفتگی(سه بار در هفته) / ماهانه:
سرور لایت اسپید:
Cpanel اخرین نسخه:
آپتایم ۹۹.۹۹%:
eXploit Scannerآنتی شلر و اسکنر قدرتمند:
دارای فایروال و آنتی دیداس:

ویژه - مقدار فضا 1500 مگابایت SSD:
دامنه ir رایگان در صورت خرید سالانه
ssl رایگان:
نصب رایگان وردپرس در صورت درخواست:
پهنای باند ماهانه دویست گیگ:
پارک دامین و ادون دامین 5 عدد:
مکان/دیتاسنتر آلمان / Hetzner:
بک آپ هفتگی(سه بار در هفته) / ماهانه:
سرور لایت اسپید:
Cpanel اخرین نسخه:
آپتایم ۹۹.۹۹%:
eXploit Scannerآنتی شلر و اسکنر قدرتمند:
دارای فایروال و آنتی دیداس:

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
نماد اعتماد